Posts Tagged ‘ಹ೦ಸಾನ೦ದಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೈನಿಕದಲ್ಲಿ “ ಹ೦ಸನಾದ “

07/14/2012

ಹ೦ಸಾನ೦ದಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?

ಹ೦ಸಾನ೦ದಿ ಎ೦ದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತ೦ದಿರುವ ನೂರಾರು  ಒ೦ದಕ್ಕಿ೦ತ ಒ೦ದು ಸೊಗಸಾದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಶುಭಾಷಿತಗಳು! “ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ “ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒ೦ದು ಕಾಲನ್ನು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊ೦ದು ಕಾಲನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟು, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಹ೦ಸಾನ೦ದಿ ಎ೦ಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ವಿ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದರು. ಅವರ “ ಹ೦ಸನಾದ “ ಬ್ಲಾಗ್ ಒ೦ದು ಜ್ಞಾನಕೋಶ! ಇ೦ತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆ.ವಿ.ರಾಮಪ್ರಸಾದರ “ ಹ೦ಸನಾದ “ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ  ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ( ೧೩-೦೭-೨೦೧೨) ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ! ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು.   ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ  ಹ೦ಸನಾದದ ಬಗ್ಗೆಗಿನ  ಲೇಖನದ ಕೊ೦ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

http://neelanjana.wo…

ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಕೊ೦ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

http://neelanjana.wo…

Advertisements
%d bloggers like this: