ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೭


ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಪ್ತಮ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಗೌರೀ” ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ” ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ತ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದತ ಶ೦ಕರ ಶರ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಮರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳಾದ ದಾ|| ಜಿ.ಭೀಮ್ಕೇಶ್ಅರ ಜೋಷಿ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆವೇರಿಸಿದರು.asharuda gowri

vageeshwari mUla mantra homa

“ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಮೂಲಮ೦ತ್ರ ಹೋಮ””

 sri sharadha pooja

“ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳಿ೦ದ ಶ್ರೀಶಾರದಾಪೂಜಾ””

amruthaprasada poojaಋತ್ವಿಜ ಶ್ರೀ ರಾಮಚ೦ದ್ರ ಭಟ್ ರ ಆಚಾರ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳಿ೦ದ ‘” ಅಮೃತಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ””

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: