ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು-೨


ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೬-೦೯-೨೦೧೪ ರ ಶುಕ್ರವಾರದ್೦ದು   ಶ್ರೀಮತಿ  ಕಾ೦ಚನಾ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ರ್, ಪುತ್ತೂರು ರವರಿ೦ದ ರವರಿ೦ದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ೦ಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಮತೆಯವರಿಗೆ “ಗಜಾರೂಢಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ”

ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು

ಗಜಾರೂಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ

” ಎ೦ಬ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಮನಮೋಹಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದವರು ಅಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಶ್ರೀಮತೆಯವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s