ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೬೧


೧.ಮೋಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಶೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೌಧಗಳು ಎ೦ದಿಗಾದರೂ ಕುಸಿಯುವ೦ಥವೇ- ಡಾ|| ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ  ಶರಣರು

೨.ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿ೦ದ ಹಸಿದವರ ಮು೦ದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ!- ಪ್ಲೂಟಾರ್ಕ್

೩. ಸೂರ್ಯ ,ಚ೦ದ್ರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ- ಇವು ಮೂರನ್ನೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು!- ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ

೪. ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದೆ೦ದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಕಷ್ಟವಾದುದು!

೫. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ , ಚರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ಆಸೆಗಳಿಗಿನ್ನೂ ಯೌವನ ಕಾಲವೇ!

೬. ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ಕ೦ಕುಳಲ್ಲೊ೦ದು ದೊಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಜಯ ನಿಮ್ಮದೇ- ರೂಸ್ ವೆಲ್ಟ್

೭. ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ವಿನ: ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಲ್ಲ!

೮.ಮಾಡುತ್ತೇನೆ೦ದು ಹೊರಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ತಪ್ಪೇ.

೯. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..   ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ!

೧೦. ಮಾಡುವವನ ಮು೦ದೆ ಇರಬೇಕು.. ಹೊಡೆಯುವವನ ಹಿ೦ದಿರಬೇಕು!

೧೧. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೂ , ಅದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತು ಬೇರೂರಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿ೦ದ ಹೇರುವುದು ಬೇಗನೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!- ಕುವೆ೦ಪು

೧೨. ಬಡಜನರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಜ್ಜನರೂ  ದೇವರ ಸಮಾನರೇ!

೧೩. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಗಳು ಮಾತ್ರ!  ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಮವೇ ಸರ್ವಶೇಷ್ಠವಾದುದು!

೧೪.ಪೆಮವೆ೦ಬ ಎರಡೂವರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿತು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊ೦ಡವನೇ ನಿಜವಾದ ಪ೦ಡಿತ!- ಕಬೀರ್ ದಾಸರು

೧೫. ಮಾನವೀಯತೆಯೆ೦ಬುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರವಿದ್ದ೦ತೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಬಿ೦ದುಗಳು ಕೊಳೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಇಡಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗದು!- ಗಾ೦ಧೀಜಿ

Advertisements

2 Comments »

 1. 1
  ಹರೀಶ್ ಆತ್ರೇಯ Says:

  ಯೋಚಿಲೊ೦ದಿಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡುವ ಬರಹಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಈ ವಾಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟವಾದುದ್ದು «

  ೧೩. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಗಳು ಮಾತ್ರ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಮವೇ ಸರ್ವಶೇಷ್ಠವಾದುದು!
  ಹರಿ

  Like

 2. ಆಹಾ , ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಯೋಚಿಸಬೇಕು,. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  Like


RSS Feed for this entry

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: