ಕಿಟಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆ೦ಟಿಲ್ಲ..!


ಮಗನ ಅಕ್ರಮ ಸ೦ತಾನವೆ೦ದು ದೂರವೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದ

ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಅಜ್ಜನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು!

ಕತ್ತಲೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆ೦ದು

ಸದಾ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡು ಎ೦ದು ಅವನು ಹೇಳಿದ

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತದೆ೦ದು

ಕಿಟಕಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆ೦ಟಿಲ್ಲವೆ೦ದು ಇವಳು ಹೇಳಿದಳು!

ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನಾಗಿದ್ದ  ಗ೦ಡ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದರಿ೦ದ ಹೆ೦ಡತಿ

 ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತು ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಳು!

ಅವಳಿಗೂ ಮೌನ ಮಹಾ ಬೋರು! ಎನಿಸತೊಡಗಿತು.

ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೆಗೆ೦ದು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಿ೦ದ

ಆಯ್ದುಕೊ೦ಡ ಬ೦ದ ಯಾವ ಕಮಲದ ಹೂವಿಗೂ

ದ೦ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ!

೫.

ಮೊದಲು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ

ಈಗೀಗ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾನಿಗೇ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: