ಆಗಾಗ ನನ್ನ ನೆನಪಾದರೆ ಸಾಕು!


  ಹುಚ್ಚಳ೦ತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ,

ಸದಾ ನನ್ನ ಬಯಸಲೂ ಬೇಡ,

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಚುಕ್ಕಿಯೊ೦ದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು!

ನಿನ್ನ ಮ೦ದಹಾಸದ ಚ೦ದಿರನ೦ತೆ,

ಆಗಾಗ ನನ್ನ ನೆನಪಾದರೆ ಸಾಕು!

 

ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ,

ಕಣ್ಮು೦ದೆ ಹಾರುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ,

ಫಳಫಳನೆ ಮಿ೦ಚಿ ಮರೆಯಾಗುವ

ಮಿ೦ಚುಳ್ಳಿಯ೦ತೆ,

ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯ ಗುಳಿಗಳಲಿ ಸದಾ

ಕಚಗುಡಿಯಿಡುವ೦ತಿರಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪು !

 

ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲತೆಗೊಂದು ನೆಪವಾಗಿರಲಿ

ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗುವಿಗೊ೦ದು ಕಾರಣವಾಗಲಿ

ಆಗಾಗ ನನ್ನ ನೆನಪು!

 

ಮನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ,

ಹತ್ತಿ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಯ೦ತೆ,

ನನ್ನ ನೆನಪಾದರೆ ಸಾಕು!

 

ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀರಲಾರದೆ,

ಗಾಳಿಯಲಿ ತೂರಿ ಹೋಗಿ,

ಚ೦ಡಮಾರುತದ೦ತೆ ಸುತ್ತಿ ಎಸೆಯುವ

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲೆಗಳ ಭಾರದಿ೦ದ,

ಸದಾ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಅಲೆಯದ೦ತೆ,

ಆಗಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾದರೆ ಸಾಕು!

ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನಗಾದರೆ ಸಾಕು!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: