ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ?


ನಾನಿರುವ ಈಗಿನ ಜಾಗ ನನ್ನದಲ್ಲ.

ನಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಿರುವ

ಜಾಗವೂ ನನ್ನದಲ್ಲ!

ನಾನಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಳೆ

 ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬರಬಲ್ಲ!

ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಜಾಗ ನನ್ನದಲ್ಲ!

ನನ್ನದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ?

ನನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿ,ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನನ್ನವರೇ,

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ!

ವ್ಯರ್ಥ ಕಸರತ್ತೇಕೆ?

ಎಲ್ಲದೂ ನನ್ನದೇ ಎ೦ಬ

ಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಹೇಗೆ?

ಎಲ್ಲದೂ ನನ್ನದೇ ಆದರೆ ಅವನದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ?

ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲವೆ ಅದು?

ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ

ಮತ್ತದೇ ಹೋರಾಟ!

ನಾನು ನನ್ನದೆ೦ಬ ಮಮಕಾರ.

ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ,

ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಮಗದೊಬ್ಬ!

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ!

ನಾನು -ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇದೆಯೇ?

ನನ್ನದೆ೦ಬುದಕ್ಕೆ ಅ೦ತಿಮ ಸಹಿಯಿದೆಯೇ?

Advertisements

1 Comment »

  1. ರಾಘವೇಂದ್ರ,

    ನನ್ನದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಹಿ ಬೀಳುವುದು “ನಾನು” ಅಳಿದ ಮೇಲೆ
    “ನಾವು” ಎನ್ನುವುದು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ

    – ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ

    Like


RSS Feed for this entry

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: