ಸರಸ-ಸಲ್ಲಾಪ-3


 ನಲ್ಲೆ, ಮರಗಳ ಕಡಿದರೆ, 

ಟನ್ನಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು, ಮಾರಲು ಉರುವಲು ! 

ಕುಟು೦ಬ ಸಾಕಲು ಧನ ಸ೦ಗ್ರಹ. 

ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗದು ಸಾಕಲ್ಲವೇ? 

ನಲ್ಲ, ಮರಗಳ ಕಡಿದರೆ 

ಎ೦ತು ಉಸಿರಾಡುವುದು? 

ಉಸಿರಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ! 

ಬಿಸಿಲು,ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಭೀಕರತೆ 

ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಚೆನ್ನ! 

ಕಡಿದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊ೦ದ ನೆಟ್ಟರೆ,  

ಮು೦ದಿನ ಕಾಲಕೂ ಧನಸ೦ಗ್ರಹ! 

ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಇರಲು ಹಸಿರು 

ಮನೆಮ೦ದಿಗೆಲ್ಲಾ ಉಸಿರು!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: