ಬದುಕು-ಭ್ರಮೆ !


  

 ನಾ ಕ೦ಡ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅ೦ಥದ್ದು, 

ಮೇರುತಿ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ 

ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ದು:ಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿ೦ದ 

ದೂರಾಗಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಬೇಕೆ೦ದು! 

 ಆದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 

ಬದುಕು- ಭ್ರಮೆಗಳ ನಡುವೆ ತನನ! 

ಸ೦ಸಾರ ಸಾಗರದ, 

ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಅ೦ತರದ 

ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ! 

ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕಿದೆ. 

ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದ ಮಡುವಿದೆ! 

ಸಮಾನ ರೇಖೆಗಳೇ ಇದ್ದರೆ 

ಗೀಚಿ ಬರೆದ ಗೀರುಗಳ ಎಣಿಸುವರ್ಯಾರು? 

ಬದುಕಿಗೆ ಭ್ರಮೆ- ಭ್ರಮೆಯಿ೦ದ ಬದುಕು! 

ಸಾಗಿ ಹೋದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ 

ಉಲ್ಲಾಸದ ಕ್ಷಣವಿದೆ! 

ಸ೦ತಸದ ಹನಿ ಬಿ೦ದುಗಳಿವೆ! 

ಮು೦ಬರುವ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸು, 

ಭ್ರಮೆಯಿ೦ದಲೇ ಬದುಕು! 

ಬದುಕು ನಿನ್ನದು! 

ನೀ ಬದುಕು. 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: