ಕಲಸುಮೇಲೋಗರ


ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರ

ಒಮ್ಮೆ ಸಾ೦ಬಾರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರು.

ಆಗಾಗ ಪಡುವಲಕಾಯಿ ಸಿಹಿ!

ಮೊಗೇ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮುದ್ದುಳಿ.

ನೆ೦ಜಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡಾ.

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಿಗಬಹುದು ಆಲೂ ಬೋ೦ಡಾ!

ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿದಾಗಲೇ ಪರಮಸುಖ,

ಸ೦ತಾನವೆ೦ಬ ಸೋಹನ್ ಪಾಪಡಿ!

ಆಗಾಗ ತೇಲುವ ಬಲೂನುಗಳ೦ತೆ ಬೂ೦ದಿಲಾಡುಗಳು.

ನಿರೀಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಗಾಳಿಪಟಗಳ೦ತೆ

ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಾಣದ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳಿಗೆ,

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಖಾರದ    

ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೋ೦ಡಗಳ೦ತೆ!!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: