ಜೀವನವೇ ಸ೦ಕಲನ


ಕೂಡುವುದೂ ಬೇಡ,

ಕಳೆಯುವುದೂ ಬೇಡ.

ಒಪ್ಪಿಕೊ ಮನವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವರೆ೦ದು,

ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಭೀತಿ?

ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಗ೦ಡಾ೦ತರ,

ಶೀತಲ ಸಮರಕೆ ನಾ೦ದಿ,

ನೀ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು.

ಕೂಡುತಲೇ ಹೋದರೆ ಆಗುವುದು ಗ೦ಟು,

ನೀ ಬಿಡಿಸುವೆನೆ೦ದರೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಕಗ್ಗ೦ಟು!

 ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡು,

ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡು!

ಬಿ೦ಬ-ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬಗಳಲಿ

ಕಾಣದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿ೦ಚನ?

ಏನನ್ನು ಮರೆತೆ ನೀನು?

ಹಾದಿಯೋ,ಪ್ರೀತಿಯೋ, ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯೋ?

ಮರೆಯಬೇಕು ಹಿ೦ದಿನದು,

ಅರಿ ನೀ ಇ೦ದಿನದು

ಮನದಿ ಗುಣಿಸು ನೀ ಮು೦ದಿನದು.

Advertisements

1 Comment »


RSS Feed for this entry

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: